Postimaja

Hambakliinik

Teadmiseks

Postimaja Hambakliinik on Eesti haigekassa partner pensionäridele osutatava proteesihüvitise osas. Hambaproteeside hüvitise summa on 260 eurot kolmeks aastaks.

Hüvitist pakutakse töövõimetuspensionäridele, vanaduspensionäridele, osalise või puuduva töövõimega inimestele ja üle 63-aastastele kodanikele.

 

Sarnaselt enamusele erakapitalil rajatud Eesti hambakliinikutele pole ka meie kliinikul hetkel Eesti Haigekassaga lepingut täiskasvanutele hambaravi hüvitamise osas.

Leiame, et kehtstatud piirhinnad ei kata kvaliteetsele ravitööle tehtud kulutusi, seega pole projekt sellisena jätkusuutlik. Sarnasel seisukohal on ka Eesti Hambaarstide Liit.

 

Oleme Eesti Haigekassa lepingupartner. Kuni 19-aastaste patsientide ravi eest tasub vastavalt lepingu mahtudele Eesti Haigekassa. Visiiditasu on 5€. Informatsioon ei kehti ortodontilise ravi kohta.

Täpsemat infot hüvitiste kohta saate meie kliinikust, Eesti Haigekassa infotelefonilt 6696630 või haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee


 

RAVIJÄRJEKORRA PIDAMISE KORD

 

NB! Ravikindlustusseaduse § 70 lõige 6.

 

Kui patsient ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.

 

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr.46 (21.august 2008) „Tervishoiuteenuse kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“ ja Eesti Haigekassaga sõlmitud alla 19-aastaste kindlustatud isikute ravi rahastamise lepingule oleme kehtestanud ravijärjekorra pidamise eeskirjad:

 

1. Eelregistreerimisega ravijärjekorda peetakse Postimaja Hambakliinikus spetsiaalselt hambaravikliinikutele mõeldud arvutiprogrammi abil

 

2. Registreeruda on võimalik esmaspäevast neljapäevani 08.00-20.00 ning reedeti 08.00-17.00 helistades telefonil +372 59198183, saates e-kirja aadressil “info@postimajahambakliinik.ee” või tulles kliinikusse kohale. Viimasel juhul väljastatakse patsiendile visiidi kaart

 

3. Patsiendi registreerib vastuvõtule temale sobival ajal ja soovitud arsti juurde kliiniku administraator

 

4. Registreerimisel arvestab administraator eelnevalt koostatud ja kinnitatud arstide töögraafikut. Arstide tööaeg on esmaspäevast reedeni 08.00-14.00 või 14.00-20.00

 

5. Programmi sisestatakse patsiendi isikuandmed, vastuvõtu aeg kindla arsti juurde ning visiidi põhjus

 

6. Visiidile eelneval päeval saadetakse patsiendile meeldetuletav tekstisõnum

 

7. Väljaspool eelregistreerimise aega pöördunud patsiendile püütakse leida kliendile lähim sobiv aeg. Erakorralise probleemi korral antakse kohapeal esmaabi ning antakse patsiendile tegevusjuhised

 

8. Ravile mitteilmumisel on patsient kohustatud sellest eelnevalt kliinikut informeerima

 

9. Juhul, kui patsienti ei ole võimalik teenindada registreeritud ajal (näiteks personali haigestumise või tehniliste probleemide esinemisel) teavitatakse teda ja pakutakse temale sobiv uus vastuvõtu aeg

 

10. Peale ühe aasta möödumist viimasest visiidist saadetakse patsiendile automaatselt infosüsteemi kaudu meeldetuletus kontrolli pöördumise vajalikkusest

 

11. Haigekassa poolt rahastatud tervishoiuteenuse osutamiseks toimub registreerimine sarnaselt eelpool kirjeldatule

 

 

ETTEPANEKUTE JA KAEBUSTE ESITAMISE NING LAHENDAMISE KORD

 

1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil kliiniku patsientidel ja nende lähedastel või esindajatel

 

2. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada kirjalikult koha peal, e-posti või posti teel tähitud kirjana. Kaebused ja ettepanekud palume saata info@postimajahambakliinik.ee või Narva mnt.1 10111, Tallinn

 

3. Kaebuse korral tuleb välja tuua patsiendi nimi, külastuse aeg, arsti nimi, samuti probleem, mille tõttu ravile pöörduti ning põhjus, miks kaebus on esitatud. Kaebuse sisu võib esitada vabas tekstivormis

 

4. Kirjalikult esitatud kaebusi menetleb kliiniku juhataja koos asjasse puutuvate isikutega

 

5. Kirjalikele kaebustele ja ettepanekutele vastatakse 30 päeva jooksul

 

6. Suuline kaebus või ettepanek on soovitatav esitada raviarstile koheselt peale probleemi tekkimist. Sellele püüame koheselt leida lahenduse

 

7. Anonüümseid kaebusi ei menetleta

 

8. Ettepanekuid võetakse arvesse kliiniku töökorralduse parandamisel ja ravikvaliteedi tõstmisel

 

9. Kaebusi on õigus esitada ka allpool toodud ametiasutustele: Eesti Haigekassa Harju osakond, e-post: info@haigekassa.ee, telefon 16363. Terviseamet, e-post: kesk@terviseamet.ee, telefon: 6943500

Meie koostööpartnerid:

Võtke meiega ühendust

Jälgige meid

  • Wix Facebook page

© 2015 Postimaja Hambakliinik

Avatud E, T, K 8 - 19

            N, R 8 - 17

+372 602 0009

+372 5919 8183

 

Narva mnt 1, Tallinn